Her skal vi beskrive Tuftalandel og friste deg vil å bli medlem!