OM OSS

OM GÅRDEN

Tuftaland Andelslandbruk holder til i Osternes, på nordenden av øya Stord og i Fitjar kommune. Gården ligger 3 km fra Sandvikvåg fergekai ved E39, og 7 km nord for Fitjar sentrum. Osternes er et område med flott kulturlandskap, spennende geologi og spor helt tilbake til jernalderen.

Gården er på ca 120 daa, med blanding av dyrka mark, beite og skog. Gården har vært i familiens eie i ca 100 år. Vi startet planlegging av andelslandbruk i 2019 etter å ha vært andelshavere i Lønning Lutlandbruk  i 2 år. 2020 er første driftsåret som andelslandbruk hos oss. 

FORTID OG FRAMTID

Fra gammelt av har gården vært drevet for å brødfø en storfamilie med 3 generasjoner. Vi har fortsatt å drive matauk her, og er opptatt av å videreformidle kunnskap og tradisjoner fra fiskerbonden. Den steinete og kuperte jorda ligger ikke til rette for stordrift.

Hos oss møter du lykkelige ullgriser, spretne lam og harmoniske sauer. Kanskje treffer du høns, ender, lama og hest også. De lune solhellingene gir gode vekstforhold for frukt og bær, grønnsaker og poteter.

Fisking på Tuftalandel andelslandbruk

Med sjøen like ved og båten klar i naustet, kan vi pilke, sette garn og teiner, og komme hjem med god matfisk og skalldyr. I skogen finner vi sopp, ramsløk og andre ville vekster.

Vi har samdrift med våre naboer når det gjelder saueholdet, grovforproduksjon og gjødsling av eng og beite.

FORDELER DU HAR NÅR DU ER ANDELSHAVER

Det er mange fordeler med å være andelshaver i Tuftalandel. Som andelshaver opplever du hele kretsløpet for dyr og planter gjennom året, -fra planlegging, spiring, vekst og til innhøstingen. Hovedtyngden av produksjonen vår er knyttet opp mot flerårige driftsformer, som kjøttproduksjon og dyrking av frukt og bær. Ettårige vekster er i mindre målestokk. Vi holder jord, bygninger, nødvendig driftsutstyr og gjør det større arbeidet.

Du inkluderes i planleggingen, og inviteres til fellesarbeid gjennom hele året. Året gjennom er det mulig å høste gode råvarer. Om vinteren er det foring og stell av dyr og vedhogst, det er også tid for planlegging av hva vi skal dyrke.

Om våren får vi lam og grisunger. Om sommeren har vi tilsyn med dyr og gjerder. Når høsten kommer må vi sørge for å få resten av frukt, bær og grønsaker i hus. Seinere sendes dyr til slakt.  

Les mer om medlemsfordelene HER

FOLK PÅ GÅRDEN

Nils-Andreas Brekke

NILS-ANDREAS BREKKE

ANSVAR: Bonde

UTDANNING: Odelsgutt, Sjøkrigsskolen

ERFARING: Odelsgutt, Småbruker


Sigrid Fangel

SIGRID FANGEL

ANSVAR: Daglig leder

UTDANNING: Husmorskole, Møbelsnekker, Fysioterapeut

ERFARING: Byjente


DYR PÅ GÅRDEN

Mangalitsa - ullgris

Gråfrid og Brunhild heter de første ullgrisene som kom til oss for 2 år siden. Gråfrid er godlynt og liker å kose, når som helst og hvor som helst.

I mars fikk hun 14 nydelige små grisunger som hun passer godt på. Hvis vi kommer for nær ungene gir hun beskjed og dytter oss vennlig, men bestemt vekk.

Brunhild er litt mer humørsyk, men når man har henne på tomannshånd, elsker hun å bli klødd og grynter fornøyd.

Ullgris rånen Rånni

I september 2019 kom Rånni og 6 grisejenter til oss. Rånni har blitt far til 22 grisunger allerede. For å bevare harmonien i flokken, er han ikke hos oss lenger.

Grisejentene er etter hvert blitt unge damer og Sitka og Solveig har fått unger. De andre ungpurkene heter Paris, Rosa, Helga og Andrea.

Foreløpig har ungene ikke fått navn, bare nummer, så her er det en fin jobb for andelshaverne!

Sauer på Tuftalandel andelslandbruk

Sauene har stort sett bare nummer. Ei heter Houdini fordi hun stadig bryter seg gjennom gjerdene, ei blir bare omtalt som «grå-og stygg» og noen går under fellesbetegnelsen «de binære». Likevel har de sin personlighet og sine vaner som vi kjenner. 30111 for eksempel, liker godt å bli klødd og er stadig frampå for å få seg en godbit.

Vi arrangerer kurs i oppbevaring og konservering av råvarene. Vi deler gjerne vår glødende interesse for mat og matlaging, som både er inspirert av tradisjonsmat og nye impulser fra fjern og nær.

Vi inviterer også til slåttekurs med hesjing.

For de som ønsker det, kan vi får til kurs i tørrmuring og i reparasjon av møbler.


Vi sitter i slørblå junikveld

og svaler oss ute på trammen

og alt vi ser på har dobbelt liv,

fordi vi sanser det sammen


se- skogsjøen ligger og skinner rødt

av sunkne solefalls-rike.

og blankt som en ting av gammelt sølv

er skriket som lommen skriker


og heggen ved grinda brenner så stilt

av nykveikte blomsterkvaster

nå skjelver de kvitt i et pust av vind,

det er som om noe haster...


å, flytt deg nærmere inntil meg,

her på kjøkkentrammen!


den er så svinnende kort den stund

vi mennesker er sammen


junikveld, hans børli