MEDLEMSFORDELER

Andelslandbruk er gøy og lærerikt. Du får mat rett fra hav, jord og busk, full av næring og sol. Du får være mye ute og bli skitten på hendene, noe som er fantastisk for både kropp og sinn. Og du får treffe andre med felles interesse og bli med på sosiale arrangementer på Tuftaland. Som andelshaver får du ta del i det gode livet på landet. Lurer du på hva det koster? Prisene står nederst på siden hvis du vil gå rett på sak. Det er utarbeidet retningslinjer for Tuftaland Andelslandbruk, de finner du HER

KJØTT, GRØNNSAKER, FRUKT OG BÆR PÅ ANDELSGÅRDEN I 2020

Mangalitsasvin, (ullgris) er en saktevoksende rase som gir et unikt og godt kjøtt. Mange har aldri smakt dette kjøttet før og spør hvordan det ser ut. Ullgris er ikke slaktemoden før etter mellom 1,5 til 2,5 år. Kjøttet når en god fettmarmorering fra 1,5 års alder og oppover.  Interessen for Ullgriskjøtt og produkter fra dette øker voldsomt. Med riktig foring, topp dyrevelferd og riktig slaktealder blir produktet helt enestående. I januar 2020 kåret «Det norske måltid» svinenakke av Mangalitsa gris fra Strand Gård Ryfylke som vinner av Årets kjøtt. Juryen uttalte at Mangalitsakjøtt er en spennende produksjon som er på fremgang i Norge og som gir råvarer med unik kjøttkvalitet.

Spælsauen er nøysom og utnytter naturbeitet i kystlandskapet godt. Lammekjøttet vårt blir derfor smaksrikt og delikat. I år har vi mange flerfarga lam som kan gi flotte skinn.

Grønsaker

Brokkoli, Knutekål, Grønnkål, Hodekål, Spisskål, Kålrot, Rosenkål, Bondebønner, Gulrot, Pastinakk, Nepe, Reddik, Salat, Sukkererter, Polkabete, Poteter –ulike sorter, Løk, jordskokk, Tomater, agurker, Chili

Bær

Hvite og røde rips, solbær, stikkelsbær, jordbær,blåbær

Frukttrær

Eple, plomme, morell

Urter

Salvie, Oregano, Sitronmelisse, løpstikke, agurkurt, ramsløk, gressløk, matrem

Blomster

Ringblomst, Marikåpe, sommerasters, stemor, forglem-meg-ei

HVA ER ANDELSLANDBRUK?

Andelslandbruk er et samarbeid mellom bønder og forbrukere der ansvaret og avlingene deles.

Omsetningsformen etterstreber bærekraft i alle ledd; både for jorda, planter, dyr, bonden og forbrukere. Denne nyskapende omsetningsformen har de siste årene økt kraftig i omfang, både i Norge og i flere andre deler av verden. Modellen er et eksempel på hvordan forbrukere og bønder i samarbeid tar ansvar for matproduksjonen. Andelslandbruk går ut på at forbrukere forhåndsbetaler en andel av gårdens produksjon, som oftest for ett år av gangen. Forbrukerne er dermed med på å dele årsvariasjonene i avlingene. Andelslandbruk defineres i Norge slik:

Andelslandbruk er et langsiktig samarbeid mellom forbrukere og de som produserer mat- og andre landbruksprodukter. Ansvar, risiko og avling blir delt mellom partene etter avtale for ett år om gangen.

5 GRUNNPRINSIPPER

Andelslandbruksmodellen er basert på fem grunnprinsipper, selv om det finnes lokale variasjoner fra andelslandbruk til andelslandbruk. De fem grunnprinsippene sikrer at produksjons- og omsetningsmodellen støtter opp om rettferdig handel som gavner bønder og forbrukere, sikrer gode samfunnsløsninger og legger til rette for et bærekraftig landbruk. Andelslandbruk skiller seg fra andre former for direkte omsetningsløsninger gjennom gjensidig forpliktelse om produksjonen, og engasjement som knytter forbrukere og bønder sammen.

De fem grunnprinsippene er:

1. Dialog om landbruksdriften

Basert på gårdens produksjonsmuligheter har partene regelmessig dialog om hva som skal produseres og i hvilke mengder. På et årlig møte/årsmøte vedtas produksjonsplan og budsjett. Det skal være full åpenhet om driften i andelslandbruket.

2. Gjennomsiktig økonomi

Andelslandbruk er en modell som etterstreber bærekraft i alle ledd og er basert på tillit og gjennomsiktighet. Derfor skal økonomien for andelslandbruket være synlig for alle parter. Beløpet for den årlige andelen er basert på godkjent produksjonsplan og budsjett med reelle kostnader. Dette innebærer blant annet en anstendig godtgjøring til bonde, gartner, administrasjon og eventuelt andre nøkkelpersoner som er tilknyttet andelslandbruket.

3. Delt avling, delt risiko

Andelshaverne forhåndsbetaler en andel i andelslandbrukets produksjon, og deler dermed risikoen for årsvariasjoner. Andelshaverne betaler ikke for en bestemt mengde produkter, men for en bestemt produksjon som eies av og deles mellom andelshaverne.

4. Involvering av andelshaverne

Andelshaverne tar gjennom sin deltakelse direkte ansvar for sin matforsyning. Partene avklarer på forhånd arbeidsfordeling, hvem som har ansvar for høsting, distribusjon og eventuellt fellesarbeid.

5. Bærekraftig landbruksdrift

Driften skjer på en ansvarlig og varsom måte som tar vare på miljøet, både for nåværende og framtidige generasjoner. Andelslandbruket etterstreber å opprettholde og fremme helsen til både jord, planter, dyr og mennesker.

ANDELSPRISER 2020:

Kjøttandel Mangalitsa (ullgris)

Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i månedsskiftet oktober/november. En andel er en 1/4 gris, som gir ca 20 kg kjøtt. Stykker fra for- og bakpart.

Kjøttandel lam

Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i månedsskiftet oktober/november. En andel er et helt lam, som gir ca 15 kg kjøtt og ferdig tilberedt skinn.

I tillegg får alle andelshaverne tilgang til andel i grønsaker, frukt, bær mm som dyrkes på gården mot at de blir med på høstingen.

Det er to typer andeler: enkeltandel og familieandel.

Enkeltandel kjøtt: kr 4500,-  

Familieandel kjøtt: 5200,-

Krav til fellesarbeid per år: 12 timer per andel

+ medlemsinnskudd kr 300 pr. voksen

Når du kjøper en andel betaler du et medlemsinnskudd (innmeldingsavgift) på kr 300 per voksen medlem. Dette er et engangsbeløp. I tillegg betaler du for en andel, for et år av gangen.

Hva slags type andel bør jeg kjøpe?

Hvis du er alene om å være med i andelsgården kjøper du en enkeltandel. Da vil du kunne høste frukt og grønnsaker kun til deg selv. Hvis du bor med flere som ønsker å være med på gården (for eksempel samboer/ektefelle og/eller barn over 5 år) kjøper du en familieandel. Da kan alle i husstanden være med på fellesarbeid og sosiale arrangementer.

Når vi sender ut høstemelding vil du se hvor mye du kan høste. Du vil som regel kunne høste en gitt mengde av de ulike vekstene, og da gjelder denne mengden uansett hvilken type andel du har. Noen vekster gir likevel større avlinger, og da vil du få beskjed i høstemeldingen om at du kan høste så du har til eget bruk av disse, altså kun til deg selv om du har en enkeltandel, eller til alle i husstanden hvis dere har en familieandel. Ønsker familien din mer enn det en familieandel gir, kan dere kjøpe flere enkeltandeler.

Det er ikke mer fellesarbeid knyttet til en familieandel, og arbeidet kan fordeles på familiemedlemmene, også barn/ungdom som er store nok til å bidra. Familieandel gir altså litt mer frukt/grønt for litt mer penger, og innebærer litt færre arbeidstimer per person.

Det er også mulig å kjøpe seg fri dersom man ikke har mulighet til å innfri dugnadskravet. Dette koster 200 kr per time.

På årsmøtet gir én andel én stemme, uansett hvor mange medlemmer som deler andelen.

Ønsker du flere opplysninger, ta kontakt med Sigrid Fangel

Vil du lese retningslinjene for Tuftaland Andelslandbruk kan du klikke HER

Vi har ledige andeler for 2020-sesongen.